7/10/09

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΛΗ


 Τα οφέλη της πάλης συνίστανται σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες αποκτώνται και βελτιώνονται κατά την εκπαίδευση του παιδιού στις μαχητικές τέχνες και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Στις ατομικές δεξιότητες συμπεριλαμβάνονται η βελτίωση της φυσικής κατάστασης και ένας μεγάλος αριθμός από ψυχικές και νοητικές αρετές.

Παράλληλα η πάλη εξασφαλίζει στο παιδί βασικές προϋποθέσεις που συντελούν στην ομαλή κοινωνικοποίησή του.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τα οφέλη της άσκησης για τα παιδιά είναι γνωστά. Τα παιδιά που γυμνάζονται έχουν λιγότερα χρόνια προβλήματα υγείας από τα παιδιά που είναι στατικά. Η προπόνηση στην πάλη ασκεί όλες τις ομάδες μυών και βελτιώνει την φυσική κατάσταση των παιδιών.

ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
 Τα παιδιά μαθαίνουν σταδιακά να εκτελούν καινούργιες, πιο σύνθετες τεχνικές, πράγμα που απαιτεί πλήρη αυτοσυγκέντρωση. Οι μαθητές ορέπει να αυτοσυγκεντρώνονται ώστε να εκτελούν οποιαδήποτε τεχνική με ακρίβεια. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η συγκέντρωση είναι σχεδόν ίδια με αυτή που απαιτείται στις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια.
Η πάλη διδάσκει τον αυτοέλεγχο και τη συγκέντρωση και βοηθά πολύ τα παιδιά που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν εύκολα.

ΑΥΤΟΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Η οργανωμένη φάση της πάλης ενθαρρύνει μια βαθιά αίσθηση αυτοπειθαρχίας στους μαθητές. Η πειθαρχία αυτή δεν επιβάλλεται  από το δάσκαλο ή το περιβάλλον. Αναδύεται από τον εσωτερικό κόσμο κυρίως του αθλητή καθώς, μαζί με την άσκηση, είναι ο μόνος τρόπος να υπερνικήσει τις αδυναμίες του και να βελτιώσει τις επιδόσεις του.

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
Κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει την μαύρη ζώνη σε μία ημέρα. Οι μαθητές μαθαίνουν ότι οι στόχι τους απαιτούν υπομονή, σκληρή προσπάθεια και συγκέντρωση κατά την διάρκεια αρκετών ετών. Οι στόχοι αποκτούν λοιπόν μεγάλη αξία καθώς επιτυγχάνονται σταδιακά και με σκληρή δουλειά.
Οι αθλητές γνωρίζουν ότι στο χώρο της πάλης, όπως και σε όλες τις μορφές αθλητισμού, τίποτα δεν χαρίζεται. Ότι έχει καταφέρει το παιδί αποδεικνύεται στο γυμναστήριο. Το παιδί γνωρίζει καλά ότι η προοδός του οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην προσπάθειά του και αυτό ανεβάζει την αυτοεκτίμησή του.

ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
Ο αυτοσεβασμός είναι η αξία που δίνει κάθε άνθρωπος στον εαυτό του.
Οι μαθητές διδάσκονται να υπερνικούν τις αδυναμίες του μέσα από την προπόνηση. Εάν ο μαθητής ικανός, ασφαλής και δίκαιος, τότε νιώθει σεβασμό προς τον εαυτό του. Η πάλη χτίζει τον αυτοσεβασμό.

ΗΡΕΜΙΑ
Η πάλη λόγω των έντονων ασκήσεών της, επιτρέπει στους μαθητές να διοχετεύσουν την ενεργητικότητά τους ή την υπερκινητικότητά τους (αυτό που παλία ονομαζόταν επιθετικότητα). Οι γνώστες της πάλης λειτουργούν παντού και πάντα με ηρεμία..
Αυτή   η εσωτερική ειρήνη οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, αλλά είναι πιθανώς αποτέλεσμα της βίωσης των αγχωτικών καταστάσεων κατά την εκμάθηση της αυτοάμυνας και της υπερνίκησής τους.

ΕΞΕΛΙΞΗ
Οι απαιτήσεις για κάθε επίπεδο ζωνών καθορίζονται λεπτομερώς και αντιπροσωπεύουν την βελτίωση του αθλητή. Κάθε βαθμίδα απαιτεί μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση, περισσότερη αυτοπειθαρχία, μεγαλύτερο σεβασμό, περισσότερη ηρεμία, περισσότερη γνώση, μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση.

Η σταδιακή εκμάθηση και οι απαιτήσεις για περισσότερη φυσική και ψυχική προσπάθεια οδηγούν τον αθλητή να ανακαλύψει νέους τρόπους για να βελτιωθεί. Αντιλαμβάνεται, κρίνει, αιτιολογεί, σκέφτεται, αποφασίζει, πράττει. Δημιουργεί νέες στρατηγικές και μεθόδους εντελώς προσωπικές, που δεν διδάσκονται από κανέναν.
Αυτό ίσως και το μεγαλύτερο όφελος της Ολυμπιακής πάλης.

blogger templates | Make Money Online